Schuldhulp voor (ex)-ondernemers

De bewindvoerder als belangenbehartiger

Heeft u een eenmanszaak (ZZP-er) of een VOF en bent u dus persoonlijk aansprakelijk voor uw bedrijfsschuld én dreigt een faillissementsaanvraag? Neem dan spoedig contact op!

“Voorkom een persoonlijk faillissement en vraag een Wsnp aan”

Schuldeisers kunnen bij betalingsachterstanden faillissement aanvragen om zo uw bedrijfsvoering te stoppen. Vanaf het moment het faillissement wordt aangevraagd krijgt u van de rechtbank 14 dagen de tijd om een Wsnp aan te vragen. Gebruik deze tijd goed en wacht niet in de hoop dat er nog wat te regelen is tot de faillissementszitting. Dan bent u te laat en wordt uw faillissement uitgesproken.

Een Wsnp heeft vele voordelen t.o.v. een faillissement, zowel voor u als schuldenaar als voor uw schuldeisers.

Voor u is het meest belangrijk de schone lei die een Wsnp oplevert. Een faillissement lost uw schulden niet op, restschulden blijven na het faillissement op u verhaalbaar.

Concurrente schuldeisers (zoals handelscrediteuren en privé-schuldeisers) ontvangen uit een Wsnp vaak een hogere uitdeling dan uit een faillissement. De kosten van een Wsnp zijn vele malen lager en schuldeisers krijgen allemaal een gelijk percentage van hun vordering uitgedeeld. Dit in tegenstelling tot het faillissement waar een betaling pas volgt na een volledige betaling van de preferente schuldeisers zoals de belastingdienst.

Staat er voor u, uw eenmanszaak of uw VOF een faillissementszitting gepland? Neem direct contact op, want geen actie = failliet gaan.